گوگردپاش کوچک
این گوگرد پاش دستی دارای کاربردی اثربخش جهت پاشش محصولات پودری می باشد. مخزن این دستگاه با گنجایش 1/5 کیلوگرم دارای همزن داخلی بوده و در مزارع و باغات مورد استفاده قرار می گیرد.

400 x 500 x 600 mmابعاد بسته بندی
1500 gr
ظرفیت مخزن