قیچی های باغبانی
محصول شرکت سانز گروپ اسپانیا

این بخش از محصولات مربوط به کالاهای وارداتی از شرکت سانز گروپ اسپانیا (GRUPOSANZ) می باشد. این شرکت دارای انواع سمپاش با تکنولوژی جدید از جمله کاربرد سموم بدون آب، قیچی و اره در شکل های جدید می باشد. ما امیدوار هستیم بتوانیم فعالیتی درخور اعتماد شما همکاران و خریداران محترم شرکت انجام دهیم.

محصول شرکت سانز گروپ GRUPOSANZ اسپانیا

By GRUPOSANZ – Made in SPAIN

راهنمای نشانه ها