DATIS 4nutrient

کود گیاهان خانگی داتیس فورنوترینت
این محصول موجب افزایش جذب مواد غذایی از طریق سطح برگ و ریشه می گردد. همچنین مقاومت گیاه را در برابر
استرس های محیطی افزایش می دهد. در صورت مصرف همراه با آب آبیاری موجب بهبود ساختمان فیزیکی و شیمیایی
خاک می گردد.

این محصول موجب برطرف شدن رنگ پریدگی ، زردی بین رگبرگی و علائم ناشی از کمبود آهن، روی و منگنز می گردد.
همچنین موجب افزایش رشد و سبزینگی گیاه نیز می شود. استفاده از این کود موجب افزایش جوانه زنی گیاه می شود.
این کود حاوی عناصر ماکرو از قبیل ازت، فسفر و پتاسیم می باشد. همچنین حاوی عناصر ریز مغذی مانند آهن، روی، منگنز،
مس، بور و ماده آلی هیومیک اسید و فولویک اسید می باشد.

ترکیبات سازنده

مونو پتاسیم فسفات، اسید بوریک، سولفات آمونیوم، سولفات مس، هیومیک اسید، فولویک اسید ،DISPER Chelate Plus GS

راهنمای استفاده

۱- درب محصول را با فشار همزمان رو به پایین باز کنید. (طراحی درب بطری برای حفظ ایمنی کودکان شما با قفل کودک انجام شده است.)

۲- با فشار دادن بدنه بطری کود مایع از طریق لوله کناری بطری وارد پیمانه بطری می شود. با توجه به پیمانه مدرج، میزان کود مورد نیاز را با فشردن بدنه بطری وارد پیمانه کنید. (طراحی ویژه سوپاپ مانع از بازگشت کود به درون محفظه می شود.)

۳- افشانه را تا نیمه از آب پر کرده، کود را درون افشانه ریخته و مابقی افشانه را با آب پر کنید. ( بهتر است آب را قبل از مصرف به مدت ۱۲ ساعت در فضای باز قرار دهید تا موجب بهبود کیفیت ترکیب کود شود.)

۴- درب افشانه را بسته و خوب تکان دهید و برای برگپاشی ترکیب آب و کود را بر روی گیاه اسپری کنید. (برای آبیاری مستقیم می توانید از بطری افشانه استفاده کنید.)

احتیاط و هشدار
دور از دسترس کودکان نگه داشته شود. قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود. محتوی افشانه قابل نگهداری برای یک ماه می باشد.

این کود حاوی لایه محافظ طبیعی می باشد که به صورت براق دیده می شود. این لایه محافظ هیچ گونه مشکلی برای سلامت گیاه ایجاد نمی نماید و می توان آن را پس از حدود یک هفته از روی برگ ها شست. به این صورت گرد و خاک از سطح برگ شسته می گردد.

دستورالعمل مصرف

برگپاشی
میزان ۱۰ سی سی را با فشار دست بر قسمت پایین ظرف حاوی کود وارد پیمانه بالای ظرف کنید.محتوای پیمانه را در آب فشان ریخته و با آب خالص پر کنید.هر ۱۰ تا ۲۰ روز یک بار بر روی برگ های گیاه اسپری نمایید

همراه با‌آبیاری
میزان ۳۰ سی سی را با فشار دست بر قسمت پایین ظرف حاوی کود وارد پیمانه بالایظرف کنید. محتوای پیمانه را در بطری یک لیتری ریخته و با آب خالص پر کنید.به صورت آبیاری به گیاه بدهید.این عمل را هر ۱۰ تا ۲۰ روز یکبار تکرار نمایید.