دعوت به همکاری

HEAD OFFICE:
Unit 4, No. 18, Habibollahzadeh Alley, Foroutan St., Kashani Ave., Tehran
P.O.Box: 14515578-Tehran
Tel.: +9821 44063213 , Fax: +9821 44072809
Email: info[AT]datisac[DOT]com

دعوت به همکاری

شرکت سبز محصول داتیس در نظر دارد برای تکمیل کادر فنی خود برای کارشناس فنی سموم (سموم شیمیایی،بیولوژیک و خانگی) از متقاضیان دعوت به همکاری نماید.

شرایط :

  • داشتن مدرک تحصیلی مرتبط
  • داشتن حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط

علاقمندان به همکاری با داشتن شرایط فوق می توانند رزومه خود را به آدرس info@datisac.com ارسال نمایند.

8 + 0 = ?