دعوت به همکاری

HEAD OFFICE:
Unit 4, No. 18, Habibollahzadeh Alley, Foroutan St., Kashani Ave., Tehran
P.O.Box: 14515578-Tehran
Tel.: +9821 44063213 , Fax: +9821 44072809
Email: info[AT]datisac[DOT]com

دعوت به همکاری

شرکت سبز محصول داتیس از کلیه متخصصین کشاورزی در بخش فروش و بازاریابی در دفتر مرکزی و استان های کرمان و فارس دعوت به همکاری می نماید.

شرایط :

  • داشتن مدرک کارشناسی کشاورزی
  • داشتن حداقل 2 سال تجربه مفید در بخش فروش و بازاریابی

علاقمندان به همکاری با داشتن شرایط فوق می توانند رزومه خود را به آدرس info@datisac.com ارسال نمایند.

1 + 7 = ?