حالا فراتر از مرزهای ایران
در افغانستان، قزاقستان، آذربایجان و عراق

بازدید جمعی از فعالان صنعت کشاورزی قزاقستان از شرکت سبز محصول داتیس – تهران، پاییز ۹۶

سمینار معرفی محصولات داتیس – قزاقستان ۲۰۱۷

محصولات داتیس – قزاقستان ۲۰۱۷