تماس با ما

HEAD OFFICE:
Unit 4, No. 18, Habibollahzadeh Alley, Foroutan St., Kashani Ave., Tehran
P.O.Box: 14515578-Tehran
Tel.: +9821 44063213 , Fax: +9821 44072809
Email: info[AT]datisac[DOT]com

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان نجف زاده فروتن، کوچه حبیب ا.. زاده
پلاک 18، واحد 4 صندوق پستی : 14515578
تلفن : (10خط) 44063213-021، فکس : 44072809-021

2 + 6 = ?