Code: 6419
تیغه های بلند و مستحکم با انتهای مدور که از آسیب دیدن به میوه ها ممانعت می کند. بسیار مناسب برای برداشت سیر و هرس ساقه های سخت. یک قیچی سبک که جنس دسته آن از استیل بوده و با روکش PVC محافظت می شود و در دست نمی لغزد.