Code: 6417
این قیچی دارای ضامن متغیر و تیغه های قابل تعویض بوده و وجود انحنای خاص در لبه تیغه ها شرایط بسیار مناسبی را جهت برش انواع گل و غنچه به خصوص انواع گل رز ایجاد می نماید.

قطر دهانهوزن قیچیطول دسته
25 mm
320 gr215 mm