Code: 8844
این قیچی با دسته های تلسکوپی و با اندازه متغیر 40 الی 60 سانتی متر از جنس آلومینیوم، بسیار سبک ومقاوم بوده و سبب برش بسیار آسان انواع بوته ها و درختچه ها مخصوصا انواع شمشاد می شود.

وزن قیچیطول دسته
1.280 Kg65-85 cm