Code: 8846
در این قیچی دستۀ بالایی دارای روکشی از مواد مصنوعی است. این دسته جاذب رطوبت می باشد و باعث می گردد که توزین بهتر فشار در حین برش بر روی تیغه ها اعمال شود و برش با سهولت انجام گیرد. همچنین تیغه های بسیار مقاوم استیل آن از زاویه ای برخوردارند که آسان ترین برش و بالاترین طول عمر را در انواع قیچی های موجود در بازار، ایجاد می کند.

قطر دهانهوزن قیچیطول دسته
20 mm
220 gr200 mm