Code: 8843
این قیچی دارای دسته های تلسکوپی متغیر به طول 60 الی 90 سانتی متر می باشد و با داشتن وزن سبک و مقاومت بالای دسته شرایط بسیار آسانی را جهت هرس شاخه ها برای کاربر مهیا می سازد.

قطر دهانهوزن قیچیطول دسته
3.2 cm1.2 Kg60-90 cm