محصول شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا

Produced & Packed by Eden Modern Agriculture Co.
Made in SPAIN

DISPER Copper Max

دیسپر مس کوپر-مکس

GUARANTEED ANALYSIS
PARAMETERVALUE
Copper (Cu) total, soluble in water 14.0 %
Copper (Cu) complexed with LS and AG14.0 %

میزان و روش استفاده

DISPER Cu MAX به دلیل داشتن فعالیت بالای کمپلکس مس، بیشترین تاثیر در محلولپاشی را دارا می باشد. در صورت مصرف به صورت خاکی می تواند جهت مقابله با بیماری های موجود در منطقه ریشه گیاه کارآمد باشد.
مصرف این کود برای همه محصولات مخصوصا محصولاتی که کمبود مس دارند و یا ریسک ابتلا به بیماری های باکتریایی و قارچی در آنها بالاست توصیه می شود. ضرورت استفاده از این کود با توجه به مرحله رشد و توسعه گیاه مشخص می گردد.

میزان مصرف

محلولپاشی
100 تا 150 گرم در 100 لیتر آب

همراه با آب آبیاری
1 کیلوگرم در هکتار

توجه

- میزان و دفعات کاربرد کود بستگی به میزان کمبود و نوع محصول دارد. برای گیاهان چوبی جهت کاربرد به صورت محلولپاشی، دز بیشتر برای فصل پاییز و دز کمتر برای فصل بهار توصیه می شود.

- میزان و زمان کاربرد کود برای هر محصول با واحد فنی هماهنگ شود.