محصول شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا

Produced & Packed by Eden Modern Agriculture Co.
Made in SPAIN

DISPER CaB Sinergy

دیسپر CaB سینرژی

GUARANTEED ANALYSIS
PARAMETERVALUE
Calcium (CaO) total soluble in water
15.0 %
Calcium (CaO) complexed with LS
11.22 %
Calcium (CaO) chelated with EDTA
3.52 %
Calcium (CaO) complexed with CA0.26 %
Boron (B)3.0

میزان و روش استفاده

مصرف کود در زمانیکه نیاز گیاه به این عنصر شدید است (رشد مریستمی، تقسیم سلولی و رشد میوه) و در صورت مشاهده علائم کمبود توصیه می شود. همچنین مصرف کود در خاکهای با میزان کم کلسیم و خاکهای اسیدی توصیه می گردد.
بیشترین بازده محصول به هنگام استفاده به صورت محلولپاشی بدست می آید زیرا کلسیم و بر دارای حرکت کندی در گیاه می باشند.

میزان مصرف

محلولپاشی
100 گرم در 100 لیتر آب. برای محصولاتی که بیشتر نیاز دارند به میزان 150 گرم در 100 لیتر آب نیاز است. توصیه می شود که این مقادیر طی چند بار با دز کم مصرف شود.

همراه با آب آبیاری
به میزان 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار، 2 تا 3 مرتبه بسته به شرایط کشت استفاده شود. تعداد دفعات مصرف می تواند به درجه کمبود گیاه و شرایط خاک و گیاه بستگی دارد.

* توصیه می شود پس از هر بار استفاده درب پاکت بسته شود.

سازگاری

توصیه می شود که با روغن های معدنی و یا محصولات خیلی اسیدی مخلوط نشود. اسیدیته این محصول 4/8 می باشد.