۱.هلال گروپ
نماینده انحصاری شرکت سبز محصول داتیس در کشور افغانستان

http://www.helalgroup.org.af